• Anunț privind rezultatul selecției dosarelor candidaților înscriși la concursul ce se va organiza în data de 06 iunie 2019 pentru ocuparea pe perioadă determinată a funcţiei contractuale de execuție de Referent de specialitate, gradul III, la Serviciul Financiar, contabilitate, resurse umane, administrativ din cadrul Centrului......

  • Centrul Județean pentru Cultură Bistriţa-Năsăud, cu sediul în Bistriţa, str. General Grigore Bălan nr.11, tel. 0263-211023, fax 0263-232571, organizează concurs în data de 06.06.2019 pentru ocuparea funcției contractuale de execuție, temporar vacantă, Referent de specialitate, gradul III – studii superioare, pe perioadă determinată conform art.......

  • Centrul Judeţean pentru Cultură Bistriţa Năsăud, în calitate de autoritate contractantă, realizează un studiu de piaţă privind ofertele de preţ, în vederea achiziţionării prin achiziţie directă a urmatorului serviciu: Lucrări de reparaţii generale şi de renovare clădire şi împrejmuire sediu Centrului Judeţean pentru Cultură Bistriţa......

  • Centrul Județean pentru Cultură Bistrița Năsăud, în calitate de autoritate contractantă, realizează un studiu de piață privind ofertele de preț, în vederea achiziționării prin achiziție directă a următoarelor servicii: „Îmbunătățire sistem încălzire și climatizare Centrul Cultural Dacia”, Codul de clasificare CPV: 45331000-6 Lucrări de instalare......

  • Regulamentul Festivalului-Concurs Național de Interpretare a Cântecului Popular Românesc „Valeria Peter Predescu” ediția a X – a, 15 – 16 mai 2019...

  • Având în vedere prevederile art. 42 alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.189/2008 privind managementul instituţiilor publice de cultură, cu modificările şi completările ulterioare, se aduce la cunoştinţă publică rezultatul final al evaluării anuale a managementului la Centrului Județean pentru Cultură Bistriţa-Năsăud: 1.......

  • ANUNȚ privind rezultatul final al concursului organizat pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcţiei contractuale de conducere de Contabil-șef, gradul II, din cadrul Centrului Judeţean pentru Cultură Bistriţa – Năsăud...

  • ANUNŢ privind rezultatul probei interviu la concursul organizat pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcţiei contractuale de conducere de contabil-șef, gradul II, din cadrul Centrului Judeţean pentru Cultură Bistriţa-Năsăud...

  • ANUNŢ privind rezultatul probei practice la concursul organizat în data de  28.01.2019 pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcţiei contractuale de execuție de dansator la Serviciul Coregrafie, Ansamblu de Dansuri “Dor Românesc” din cadrul Centrului Judeţean pentru Cultură Bistriţa-Năsăud....

  • ANUNŢ privind rezultatul probei scrise la concursul organizat în data de 28.01.2019 pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcţiei contractuale de conducere de contabil-șef, gradul II, din cadrul Centrului Judeţean pentru Cultură Bistriţa-Năsăud...

X