Anunț privind rezultatul selecției dosarelor candidaților înscriși la concursul ce se va organiza în data de 06 iunie 2019 pentru ocuparea pe perioadă determinată a funcţiei contractuale de execuție de Referent de specialitate, gradul III, la Serviciul Financiar, contabilitate, resurse umane, administrativ din cadrul Centrului Judeţean pentru Cultură Bistriţa-Năsăud
Centrul Județean pentru Cultură Bistriţa-Năsăud, cu sediul în Bistriţa, str. General Grigore Bălan nr.11, tel. 0263-211023, fax 0263-232571, organizează concurs în data de 06.06.2019 pentru ocuparea funcției contractuale de execuție, temporar vacantă, Referent de specialitate, gradul III - studii superioare, pe perioadă determinată conform art. 83 lit. a) din Codul muncii, în cadrul Serviciului Financiar, contabilitate, resurse umane, administrativ .
Centrul Judeţean pentru Cultură Bistriţa Năsăud, în calitate de autoritate contractantă, realizează un studiu de piaţă privind ofertele de preţ, în vederea achiziţionării prin achiziţie directă a urmatorului serviciu: Lucrări de reparaţii generale şi de renovare clădire şi împrejmuire sediu Centrului Judeţean pentru Cultură Bistriţa Năsăud, cod de clasificare CPV: 45453000-7 Lucrări de reparaţii generale şi de renovare (Rev.2).
Centrul Județean pentru Cultură Bistrița Năsăud, în calitate de autoritate contractantă, realizează un studiu de piață privind ofertele de preț, în vederea achiziționării prin achiziție directă a următoarelor servicii: „Îmbunătățire sistem încălzire și climatizare Centrul Cultural Dacia”, Codul de clasificare CPV: 45331000-6 Lucrări de instalare de echipamente de încălzire, ventilare și de aer condiționat. În vederea achiziționării de : LUCRĂRI DE ÎMBUNĂTĂȚIRE SISTEM DE ÎNCĂLZIRE ȘI CLIMATIZARE - Centrul Cultural Dacia, autoritate contractantă lansează urmatoarea solicitare de ofertă de preț pentru serviciile menționate conform anexei atașat.

Având în vedere prevederile art. 42 alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.189/2008 privind managementul instituţiilor publice de cultură, cu modificările şi completările ulterioare, se aduce la cunoştinţă publică rezultatul final al evaluării anuale a managementului la Centrului Județean pentru Cultură Bistriţa-Năsăud: 1. ȚĂRMURE...

ANUNȚ privind rezultatul final al concursului organizat pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcţiei contractuale de conducere de Contabil-șef, gradul II, din cadrul Centrului Judeţean pentru Cultură Bistriţa - Năsăud
ANUNŢ privind rezultatul probei interviu la concursul organizat pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcţiei contractuale de conducere de contabil-șef, gradul II, din cadrul Centrului Judeţean pentru Cultură Bistriţa-Năsăud
ANUNŢ privind rezultatul probei practice la concursul organizat în data de  28.01.2019 pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcţiei contractuale de execuție de dansator la Serviciul Coregrafie, Ansamblu de Dansuri “Dor Românesc” din cadrul Centrului Judeţean pentru Cultură Bistriţa-Năsăud.
ANUNŢ privind rezultatul probei scrise la concursul organizat în data de 28.01.2019 pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcţiei contractuale de conducere de contabil-șef, gradul II, din cadrul Centrului Judeţean pentru Cultură Bistriţa-Năsăud
X